The ARCHAIC

Anthropocene Research Collective for Human, Animal and Interspecies Collaborations

WP #4 Wat Wil Het Ondergrondse Eigenlijk

De onlangs verschenen editie van filosofisch vaktijdschrift Wijsgerig Perspectief betrof “Ondergronds”, en veel ARCHAIC leden schreven een stuk hierin. Lees hieronder de bijdrage van Lisa Doeland. Bekijk ook de website van WP voor meer informatie over lid worden.

File name : WP04_Ondergronds_Het-ondergrondse-antwoordt-niet_Doeland29221.pdf

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2024 The ARCHAIC